Salmon Sashimi

$15.75

6 pieces of salmon sashimi.